Skiturer i bratt terreng blir mer og mer populært, og isøks er en del av standardutstyret på slike turer. Isøksen brukes til å forsere bratt lende med is og stein på vei til eller fra fin skikjøring, til å stoppe utgliding under kjøring og ellers på turen, og som sikring og spaserstokk i bratt snø. Øksa brukes også til å hogge trinn, og til å skyfle snø og fjerne is for å lage plattform å stå på eller sette sikringer. Isøkser kan også brukes som snøanker, gjerne i kombinasjon med ski.