redigeringsprogram!

Picasa er ikkje noko erstatning for Photoshop nei. Hovudbruksområdet til Picasa er organisering av bilete, men so har det nokre enkle redigeringsverktøy i tillegg.

Det næraste ein kjem ein gratis erstatning for PS er Gimp: http://www.gimp.org/

Eit anna gratisprogram som skal vere ganske greitt er Paint.net.: http://www.eecs.wsu.edu/paint.net/

 
Annonse
Annonse
Annonse