Vektforhold mellom klatrer og sikrer

Hvor mye mer kan en klatrer veie enn den som står på bakken og sikrer i klatreveggen?

Hvis standplass er sikret kan du klatre med dumbo om du vil, så lenge sikringen ikke ryker... Etterhvert vil Taudraget bli såpass stort at det ikke er noe problem.

 
Annonse
Annonse
Annonse