Montering av Riva 3 binding????

Korleis montere du Riva 3 binding med 12mm. teleplate?

Hvor får du fat i skruerne???

Er det lurt å montere bindingerne 2 cm fremfor balancepunktet??

Gode råd!!!!!!!!

Hvis du ikke vet hvor du får tak i skruer til riva bindinger så er mitt råd og levere skia inn til fagfolk snarest!

 
Annonse
Annonse
Annonse