Jeg ber om ...

at de som annonserer under "Marked" er litt flinkere til å slette sine annonser når disse bør slettes.

være flinkere til å gi tilbakemeldinger på henvendelser.

 
Annonse
Annonse
Annonse