Har du vert på topptur i Hurrungane? I såfall vil jeg gjerne prate med deg :)

Om du har vert på topptur i Hurrungane på ski eller splitboard en eller flere ganger vil jeg gjerne intervjue deg smile

Jeg er student på NMBU hvor jeg tar en master i naturbasert reiseliv. Jeg skriver oppgaven min i disse dager, der problemstillingen er ' Hvorfor er Hurrungane et attraktivt område for toppturer? En analyse av push og pull faktorer' (push= hvorfor man vil gjøre noe/motivasjon, i dette tilfellet hvorfor vil en på topptur og pull= hva drar deg til akkurat dette stedet i dette tilfellet Hurrungane. For å få mest mulig variasjon i svarene mine intervjuer jeg folk med ulik bakgrunn, dvs. ulik utdanning, alder, kjønn, hvor de kommer fra, både folk på ski og splitboard, og grad av erfaring. Jeg har intervjuet flere spesialister så blir veldig fornøyd om du ikke akkurat er i denne kategorien, og er td. nybegynner, generalist eller viderekommen. Jeg utfører semi-strukturerte intervjuer, dvs. at det foregår som en vanlig samtale med noen fastsatte spørsmål. SÅ, om du vil gjøre noen veldig glad så ta kontakt med meg på mail: Ingeborg.vindedal@gmail.com, så kan vi avtale videre om hvordan vi gjør det. I disse korona tider vil nok intervjuet gjøres via skype. Intervjuet tar mellom 20-30 minutt, og du får intervjuguiden med spørsmål på forhånd.

 
Annonse
Annonse
Annonse