ESPEN:

 – Endelig framme. Samme spørsmål surrer før hver førstet testur: «Er det så bra som forventet?»

HENNING: