Se Stinius Skjøtskift, Marte Tveten og Øystein Aasheim gjøre det de liker aller best: Stå på ski.