Ned: Den vanligste nedkjøringen følger samme trase som opp. Med variasjoner etter ønske og forhold.

  • Trygg topptur: Flott fjell der det er greit å legge et 100% skredtrygt spor.
  • Læringspunkt: Bruke terrenget til å legge fornuftige og gode rutevalg. 
  • Fare: Midt i henget ned fra toppen er det et område med bratthet på 35-40 grader. Skavler på toppunktet.