Ned: Den flotteste nedkjøringen følger traseén til oppstigningen.

6.8.2: For de som ønsker ei litt mer utfordrende oppstigning, er det mulig å starte ved Storsteinnes å gå inn Isskaret og følge ei bratt renne på 45-50 grader opp til breen. 

Ned: Følger traseen til oppstigningen.

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10153 Storfjorden
 • Toppkoordinater: 601269 / Nord 7734452.02, Øst 692732.66
 • Startsted: Toften. Parkering langs Fv.91
 • Høydemeter: 1430 meter
 • Tid opp: 5-6 timer
 • Tid ned: 2 timer
 • Beste sesong: Februar - mai
 • Eksposisjon: N
 • Bratteste parti: 40-45 grader
 • ATES klassifisering: 3-Komplekst
 • Faremomenter: Løsneområder. Utløpsområder. Skavler
 • Spesielt utstyr: Stegjern og isøks