5.7.2: Et annet alternativ er å kjøre ned den markerte kløften mot V-NV. Denne er bratt med områder på 35-45 grader

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10149 Skibotndalen
 • Toppkoordinater: 515666 / Nord 7683007.5, Øst 693231.58
 • Startsted: 1 km inn langs veien fra Harkinn. Parkering ved Camp Tamok
 • Høydemeter: 1390 meter
 • Tid opp: 3-4 timer
 • Tid ned: 1-2 timer
 • Beste sesong: Februar - mai
 • Eksposisjon: S
 • Bratteste parti: 35-40 grader
 • ATES klassifisering: 3–Komplekst
 • Faremomenter: Skredterreng. Løsneområder.