2.13.2: En oppstigning som er generelt litt mindre bratt. Her følger du nordvestryggen opp. Men også her er kortere partier som er 30-35 grader.

Ned: Nedkjøringen følger i samme trasé som oppstigningen med variasjoner etter behag.

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10152 Tromsø
 • Toppkoordinater: 042275 / Nord 7729511.23, Øst 636995.15
 • Startsted: Kattfjordeidet. Parkering langs Fv.862
 • Høydemeter: 630 meter
 • Tid opp: 2 timer
 • Tid ned: 1 time
 • Beste sesong: Januar - mai
 • Eksposisjon:
 • Bratteste parti: 30-35 grader
 • ATES klassifisering: 2–Utfordrende
 • Faremomenter: Løsneområder. Utløpsområder. Terrengfelle.