• Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10157 Nordreisa
 • Toppkoordinater: 936616 / Nord 7772358.55, Øst 722691.08
 • Startsted: Utløpet av Storelva. Parkering ved Fv.866
 • Høydemeter: 1095 meter
 • Tid opp: 4-5 timer
 • Tid ned: 1-2 timer
 • Beste sesong: Januar - juni
 • Eksposisjon:
 • Bratteste parti: 30-35 grader
 • ATES klassifisering: 2-Utfordrende
 • Faremomenter: Terrengfelle. Løsneområder. Utløpsområder. 
 • Spesielt utstyr: Stegjern og isøks