• Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10152 Tromsø
  • Toppkoordinater: 407197 / Nord 7725316.16, Øst 674246.09
  • Startsted: Langs Fv.51
  • Høydemeter: 1050 meter
  • Tid opp: 3-4 timer
  • Tid ned: 1-2 timer
  • Beste sesong: Januar - mai
  • Eksposisjon: Ø
  • Bratteste parti: 30-35 grader
  • ATES klassifisering: 2-Utfordrende
  • Faremomenter: Løsneområder. Utløpsområder. Terrengfelle.