Ned: Den vanligste nedkjøringen følger samme trase som opp. Med variasjoner etter ønske og forhold.

  • Trygg topptur: Dette er toppen for nyterne av den fine skituren. Gjøres det gode rutevalg er dette 1050 høydemeter toppturnytelse.
  • Læringspunkt: Bruke terrenget til å legge det mest hensiktsmessige sporet.
  • Fare: Eventuelle skavler på toppen.