2.14.2: For de som ønsker brattere nedkjøringer finnes det flere snøflater og renner i nordsiden ned mot Kattfjordeidet. Flere av disse er 30-45 grader. Utbredelsen avhenger av snømengde og varierer fra år til år. Det kan kanskje lønne seg å gå opp der du ønsker å kjøre ned, for å være sikker på å treffe rett utgang.

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10152 Tromsø
 • Toppkoordinater: 065285/ Nord 7730716.19, Øst 639217.03
 • Startsted: Parkeringsplasser langs Fv.862
 • Høydemeter: 1600 meter
 • Tid opp: 2-3 timer
 • Tid ned: 1 time
 • Beste sesong: Desember - juni
 • Eksposisjon: N
 • Bratteste parti: Under 27 grader
 • ATES klassifisering: 1–Enkelt / 2-Utfordrende
 • Faremomenter: Løsneområder. Utløpsområder. Terrengfelle