• Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10156 Ullsfjorden
  • Toppkoordinater: 300473 / Nord 7751780.92, Øst 660848.31
  • Startsted: Røsnesåsen. Parkering ved Fv.863
  • Høydemeter: 810 meter
  • Tid opp: 3 timer
  • Tid ned: 1 time
  • Beste sesong: Desember-mai
  • Eksposisjon: S
  • Bratteste parti: 27-30 grader
  • ATES klassifisering: 1-Enkelt / 2–Utfordrende
  • Faremomenter: Terrengfeller. Utløpsområder