Ned: Den vanligste veien ned er å følge i samme trasé som oppstigningen med ulike varianter det siste stykket. Etter å ha passert Trollskardvatnet kan du traversere litt sørover for å få litt brattere nedkjøring mot Tverrfjellelva. Vær obs på at her kommer du inn i terreng som er 30-35 grader.

2.9.2: For de som liker brattere alternativer finnes det ei flott bratt renne som går fra skaret mellom «skitoppen» og hovedtoppen ned i botnen mot V-SV. Denne har i øvre deler partier på 40-45 grader.

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10152 Tromsø
 • Toppkoordinater: 009318 / Nord 7733400.39, Øst 633430.8
 • Startsted: Kattfjordvatnet. Parkeringsplasser langs Fv.862
 • Høydemeter: 880 meter
 • Tid opp: 3-4 timer
 • Tid ned: 1 time
 • Beste sesong: Desember - mai
 • Eksposisjon: Ø-S
 • Bratteste parti: 35-40 grader (kort parti)
 • ATES klassifisering: 2–Utfordrende
 • Faremomenter: Løsneområder. Utløpsområder. Skavler. Terrengfelle