• Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10152 Tromsø
  • Toppkoordinater: 364131 / Nord 7718388.82, Øst 670495.11
  • Startsted: Parkring ved et grendehus i Sørbotn
  • Høydemeter: 1230 meter
  • Tid opp: 3-4 timer
  • Tid ned: 1-2 timer
  • Beste sesong: Februar - april
  • Eksposisjon: V
  • Bratteste parti: 30-35 grader
  • ATES klassifisering: 2–Utfordrende
  • Faremomenter: Løsneområder. Utløpsområder. Skavler