• Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10156 Ullsfjorden
  • Toppkoordinater: 654477 / Nord 7755719.88, Øst 695921.78
  • Startsted: Sør-Lenangen. Parkering ved Fv.312
  • Høydemeter: 910 meter
  • Tid opp: 2-3 timer
  • Tid ned: 1 time
  • Beste sesong: Desember - mai
  • Eksposisjon: V-S
  • Bratteste parti: 25-30 grader
  • ATES klassifisering: 1–Enkelt
  • Faremomenter: Terrengfelle