• Trygg topptur: I utgangspunktet mulig og legge et 100% trygt sporvalg.
  • Læringspunkt: Terrengobservasjoner og trygge rutevalg. Elvedaler er en typisk terrengfelle. Sporvalg i forhold til utløpsområder på sørsiden av Rundhaugen
  • Fare: Ikke komme for langt over mot elvedalen der det er brattere.