• Trygg topptur: Topphenget har terrengformasjoner som gir utfordringer i forhold til å gjøre fornuftig og gjennomtenkte rutevalg. 
  • Læringpunkt: Bruke terrenget bevisst for å kunne gjennomføre tryggest mulige rutevalg. Potensielle utløpsområder.
  • Fare: Ruta går i korte partier i potensielt skredterreng. Vær obs på mulige utløpsområder for skred. Vær også obs på skavler på toppryggen.