Ned: Den vanligste nedkjøringen følger samme trase som opp.

  • Trygg topptur: Her kan man legge et 100% skredtrygt spor.
  • Læringspunkt: Terrengobservasjoner og trygge rutevalg.
  • Fare: Like før toppen mot SØ er det heng med bratthet opp mot 40 grader.