Ned: Den vanligste nedkjøringen følger samme trase som opp med små variasjoner etter egne behag ut fra terrengformasjoner.

  • Trygg topptur: Her det over skogen en del mikroterreng opp mot 35 grader der man må jobbe med sporvalg for å unngå skredterreng
  • Læringspunkt: Terrengobservasjoner og trygge rutevalg. Snøfordeling ut fra gjeldende vindretninger og hvordan denne ligger fordelt i i terrenget i forhold til ulike formasjoner.
  • Fare: På siste delen opp mot toppen vær obs ikke å komme for langt ut mor østsiden av ryggen der det er bratt. Vær også obs på eventuelle skavler som kan knekke.