Ned: Det er vanlige å kjøre ned samme rute som oppstigningen.  

3.8.2: Over skogen legger du sporet mot vatn 400 moh. og følger den lille dalformasjonen opp mot nordvest før du dreier mer nord nordøst og kommer inn på toppryggen nordvest for pkt. 693 moh. Les terrenget godt for å legge best mulig spor. Deretter følger OPP 1 til topps. Denne ruta går i terreng som er 27-30 grader, men er litt eksponert for utløpsområder for skred

Ned: Det er ofte fint å følge denne traséen ned. Ned fra ryggen mot vatn 400 moh. er det mange alternativer for spennende linjer. I siste del fra ryggen ned mot veien, kan de som ønsker velge litt brattere linjevalg mer mot nord.

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10153 Storfjorden
 • Toppkoordinater: 366555 / Nord 7760579.27, Øst 666708.59
 • Startsted: Åborneset. Parkering ved Fv.863
 • Høydemeter: 995 meter
 • Tid opp: 3-4 timer
 • Tid ned: 1-2 timer
 • Beste sesong: Desember-mai
 • Eksposisjon: S-Ø
 • Bratteste parti: 40-45 grader (kort parti rett før toppen)
 • ATES klassifisering: 2 – Utfordrende
 • Faremomenter: Løsneområder. Terrengfelle.
 • Spesielt utstyr: Stegjern