• Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10148 Bardufoss
  • Toppkoordinater: 484804 / Nord 7686985.93, Øst 685642.69
  • Startsted: Fossbakk
  • Høydemeter: 1160 meter
  • Tid opp: 3-4 timer
  • Tid ned: 1-2 timer
  • Beste sesong: Januar - mai
  • Eksposisjon: V-SV
  • Bratteste parti: 25-30 grader
  • ATES klassifisering: 1–Enkelt 
  • Faremomenter: Små bratte skredutsatte heng