• Trygg topptur: Her er mye spennende mikro terreng der man må jobbe litt med rutevalg. 
  • Læringspunkt: Terrengvurderinger. Jobbe med de gode sporlegginger i forhold til å bruke terrenget best mulig.
  • Fare: Fra 400 moh. og videre oppover finnes det en del steder med mindre enkeltheng som har bratthet på 35-40 grader. Kan også være lett å rote seg litt bort i skogen på vei ned der det er partier/områder som har bratthet på 40-45 grader.