6.23.2: Finn parkering i området ved Olderli. Herfra legges sporet over noen jorder, før du følger sørsiden av Skulvaelva oppover gjennom relativt glissen skog. Øverst i Skulvadalen dreier du opp mot skaret vest for pkt.789. Her er må du ned 70-80 høydemeter, før du tar kursen mot skaret SV for Rasmustinden. Her går du i potensielle utløp for skred. Fra skaret gjenstår så bare å spore opp topphenget. 

Ned: Nedkjøringen følger samme trasé som den alternative oppstigningen. 

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10152 Tromsø
 • Toppkoordinater: 421954 / Nord 7701266.7, Øst 677974.75
 • Startsted: Fjellås (OPP 2) / Olderli (OPP1). Parkering langs Fv.292
 • Høydemeter: 1210 meter (OPP1) / 1260 meter (OPP2)
 • Tid opp: 3-4 timer
 • Tid ned: 1-2 timer
 • Beste sesong: Januar - mai
 • Eksposisjon: N-S-Ø
 • Bratteste parti: 30-35 grader
 • ATES klassifisering: 2–Utfordrende
 • Faremomenter: Utløpsområder. Løsneområder. Terrengfelle. Skavler