5.3.2: Ønsker du en litt mer variert og alpin oppstigning, er det mulig å starte fra der elva Vádjájohka krysser veien og følge nordvestryggen opp. Her må du nok etter hvert regne med å måtte ta skiene på sekken og eventuelt også bruke stegjern. Oppe på ryggen vil du komme inn på 5.3.1-ruten og kunne følge denne videre.

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10149 Skibotndalen
 • Toppkoordinater: 558741 / Nord 7681370.53, Øst 693670.57
 • Startsted: Várregaska. Parkering langs Fv.87
 • Høydemeter: 1280 meter
 • Tid opp: 5-6 timer
 • Tid ned: 2 timer
 • Beste sesong: Mars - juni
 • Eksposisjon: V-N
 • Bratteste parti: 35 grader
 • ATES klassifisering: 2 – Utfordrende
 • Faremomenter: Utløpsområder. Løsneområder. Skavler
 • Spesielt utstyr: Isøks og stegjern