Ned: Den vanligste nedkjøringen følger samme trase som opp med små variasjoner etter egne behag ut fra terrengformasjoner. Men vær obs ikke å rote deg bort i skogen.

  • Trygg topptur: Her kan man legge et 100% skredtrygt spor.
  • Læringspunkt: Terrengobservasjoner og trygge rutevalg. Litt mikroterreng med bratthet 35-32 grader som kan være spennende å diskutere rutevalg rundt.
  • Fare: Ikke gå for langt ut S siden av toppflaten. Kan også være lett å rote seg litt bort i skogen på vei ned der det er partier/områder som har bratthet på 40-45 grader.