Ned: Nedkjøringen følger samme trase ned som oppstigningen.

7.8.2: Et brattere og enda mer krevende rutealternativ. Her følges Litledalen innover til du er innerst i dalen og begynner oppstigning av det siste lange bratte henget mot toppen. Mellom ca. 900-1340 moh. er det jevnt 30-45 grader! Med enda brattere terreng både over og under. Så her er det derfor viktig å lese terrenget for å legge ei mest mulig optimal rute. Når det er lite snø, kan det kan det stikke frem fjellpartier i oppstigningen som sporet må legges utenom. Her topper du ut på toppflaten kort vei fra toppvarden.

Ned: Følger samme trasé som oppstigningen.

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10153 Storfjorden
 • Toppkoordinater: 836252 / Nord 7734938.91, Øst 716399.74
 • Startsted: Fergekaia / Skolen i Olderdalen.
 • Høydemeter: 1350 meter
 • Tid opp: 4-5 timer
 • Tid ned: 2-3 timer
 • Beste sesong: Januar - mai
 • Eksposisjon: SV
 • Bratteste parti: 35-40 grader
 • ATES klassifisering: 3-Komplekst / 2-Utfordrende
 • Faremomenter: Utløpsområder. Løsneområder. Skavler
 • Spesielt utstyr: Isøks og stegjern