Ned: For å være helt trygg er alternativet hele veien å følge sporet man la oppover.Hvis forholdene er gode kan man fra Glimfjellet kjøre ned mot vannene nord for Sjursnestinden og så kjøre ned henget Ø-SØ for vatn 404. Her er det jevnt over helning på maks 30 grader, men i enkelte småheng bratthet på 35-40 grader. Vær også obs på utløpsområde i henget opp mot N. Kjør en og en ned her. Deretter inn på oppover sporet og følge det helt ned.

  • Trygg topptur: Topp der man kan legge et helt skredsikkert rutevalg. Mulig alternativ nedkjøring krever diskusjoner og vurderinger av terreng og snøforhold i forhold til sporlegging.
  • Læringspunkt: Holde avstand til skavler. Vurderinger av ulike rutevalg i forhold til opp og ned. Taktisk kjøring.
  • Fare: Skavler på eggen inn før siste stigning mo toppen. Alternativ nedkjøring skjer i område med potensielt løsneområde- og utløpsområde for skred.