• Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10153 Storfjorden
  • Toppkoordinater: 883163 / Nord 7726608.64 , Øst 721817.09
  • Startsted: Langneset. Parkering ved E6
  • Høydemeter: 1045 meter
  • Tid opp: 3-4 timer
  • Tid ned: 1-2 timer
  • Beste sesong: Desember- mai
  • Eksposisjon: S
  • Bratteste parti: 27-30 grader
  • ATES klassifisering: 1–Enkelt
  • Faremomenter: Små terrengformer som er skredutsatte.