6.30.2: Det er også mulig å gå opp fra nordvest med start fra Kveldro. Det er vanligvis greit å finne parkering ved krysset ned mot Alfheim. I begynnelsen følger ruta traseen til en skogsvei vest for Trollelva. Mellom 560-600 moh. er det et parti som er 30-35 grader.  Kursen legges i forbi pkt.714 og videre oppover i retning pkt.927 moh. før du dreier mot sør og kommer opp på et lite platå på ca.870 moh. Videre holder du høyden langs vestsiden av Middagstinden til du kommer mot sørvestryggen ned fra toppen. Sporet legges så opp mot toppunktet. Mellom 920-1000 moh. er det kortere partier som er 35-40 grader. Her er det folk som har løst ut og blitt tatt av skred.

Ned: Skal du tilbake til Kveldro følger du samme trasé ned som oppstigningen med de variasjoner du føler for ut fra terrenget. Kjører du ut fra toppen mer rett mot vest, vil du få ei brattere linje ned de 200 første høydemeterne.

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10152 Tromsø + 10148 Bardufoss
 • Toppkoordinater: 444883 / Nord 7694438.75, Øst 680967.94
 • Startsted: Øst for Fjellås der bru krysser elva (OPP 1) eller Alfheim/Kveldro (OPP 2). Parkering langs Fv.292
 • Høydemeter: 950-970 meter avhengig av rutevalg
 • Tid opp: 3-4 timer
 • Tid ned: 1 time
 • Beste sesong: Januar - mai
 • Eksposisjon: SV-N
 • Bratteste parti: 30-35 grader
 • ATES klassifisering: 1–Enkelt / 2–Utfordrende
 • Faremomenter: Utløpsområder. Løsneområder. Skavler.