2.8.2: Istedenfor å kjøre helt ned til Tverrfjellvatnet tar du ut mot Sørøst fra vatn 554 moh. og kjører ned et lite heng i botnen øst for pkt.546 moh. Her er partier som er 35-45 grader. 

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10152 Tromsø
 • Toppkoordinater: 996318 / Nord 7733429.48, Øst 690902.86
 • Startsted: Ved utløpet av Tverrfjellelva. Parkering langs Fv.862
 • Høydemeter: 860 meter
 • Tid opp: 3-4 timer
 • Tid ned: 1-2 timer
 • Beste sesong: Desember - mai
 • Eksposisjon:
 • Bratteste parti: 30-35 grader
 • ATES klassifisering: 2–Utfordrende
 • Faremomenter: Utløpsområder. Løsneområder. Skavler
 • Spesielt utstyr: Stegjern