Ned: Den vanligste nedkjøringen følger i samme trase som oppstigningen. 

4.17.2 («Birkelunds Avenue»): For de som ønsker en litt mer spektakulær og utfordrende turopplevelse, hva angår muligheter for flott skikjøring i et utrolig mektig miljø, anbefales oppstigning fra øst. Utgangspunktet er området rundt Bergenes. Herfra legges ruta gjennom litt kronglete terreng opp mot en annen Vargedalen. Mellom 350-500 moh. er det småkupert terreng med små heng på 30-40 grader. Deretter flater det litt ut, før du sporer inn og opp et mektig miljø med en smal dalgang med vekslende bratthet på 25-35 grader. Sent på sesongen må du vær obs på skavlfall!! Når du nærmer deg toppen, anbefales det å legge ruta slik at du kommer inn på ryggen nordøst for toppen. 

Ned: Nedkjøringen mot Bergenes følger i samme trasé som oppstigningen.

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10152 Tromsø
 • Toppkoordinater: 459179 / Nord 7724132.98, Øst 679514.6
 • Startsted: Utløpet av Vargedalen 
 • Høydemeter: 1050 meter
 • Tid opp: 3-4 timer
 • Tid ned: 1-2 timer
 • Beste sesong: Januar - mai
 • Eksposisjon: N-V
 • Bratteste parti: 30-35 grader
 • ATES klassifisering: 2-Utfordrende
 • Faremomenter: Løsneområder. Utløpsområder. Skavler