• Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10152 Tromsø
  • Toppkoordinater: 427301 / Nord 7735872.68, Øst 675282.67
  • Startsted: Elvevoll. Parkering langs FV 91
  • Høydemeter: 900 meter
  • Tid opp: 2-3 timer
  • Tid ned: 1 time
  • Beste sesong: Desember - mai
  • Eksposisjon:
  • Bratteste parti: 30-35 grader
  • ATES klassifisering: 2-Utfordrende
  • Faremomenter: Løsneområder. Utløpsområder. Terrengfelle.