Ned: Den flotteste nedkjøringen følger ned samme rute som oppstigningen. Her er det bare å slippe seg utfor rett fra toppunktet og nyte svingene nedover botnen, der det ofte ligger god snø.  

6.32.2: En litt lengre innmarsj. Hvis du fortsetter ca.1 km videre innover Langdalen, ligger det en tilsvarende oppgang nesten parallelt med 6.32.1 Her kommer du også opp og inn en botn på ca.1100 moh. Denne oppstigningsvarianten har et brattere parti på 35-40 grader mellom 600-880 moh. og mellom 940 – 1040 moh. Oppstigningen videre fra ca.1040 moh. er imidlertid ikke like bratt som under 6.32.1.

Ned: Nedkjøring i samme trasé som oppstigningen.

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10153 Storfjorden
 • Toppkoordinater: 515957 / Nord 7702601.33, Øst 687343.15
 • Startsted: Djupen. Parkering ved gård. Snakk gjerne med de som bor der.
 • Høydemeter: 1600 meter
 • Tid opp: 5-6 timer
 • Tid ned: 2-3 timer 
 • Beste sesong: Mars - mai
 • Eksposisjon: V-SV
 • Bratteste parti: 35-40 grader
 • ATES klassifisering: 2 - Utfordrende / 3- Komplekst
 • Faremomenter: Løsneområder. Utløpsområder.
 • Spesielt utstyr: Stegjern