6.15.2: For de som ønsker en enda lengre tur, er det mulig å komme opp til det nevnte skaret fra vest. Da går ruta inn Rypedalen, passerer Fugledalssvatnan og videre til Fornesdalsvatnet og så opp til skaret herfra. Mellom 750 - 1000 moh. er det partier som 30-40 grader. Du er også eksponert for skredterreng over. Her har tidligere skjedd ei skredulykke der en snøscooterfører omkom. Fra skaret følges 6.15.1 til toppen.

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10153 Storfjorden
 • Toppkoordinater: 614137/ Nord 7721483.96, Øst 695374.77
 • Startsted: Elvebakken. Parkering i enden av vei.
 • Høydemeter: 1250 meter
 • Tid opp: 4-5 timer
 • Tid ned: 2 timer
 • Beste sesong: Februar - mai
 • Eksposisjon: Ø
 • Bratteste parti: 40-45 grader (kort parti)
 • ATES klassifisering: 2–Utfordrende
 • Faremomenter: Løsneområder. Utløpsområder. Skavler. Bre
 • Spesielt utstyr: Stegjern