Ned: Nedkjøringen følger i samme trase som oppstigningen med de variasjoner man føler for. 

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10156 Ullsfjorden
 • Toppkoordinater: 326505 / Nord 7755264.85, Øst 663069.26
 • Startsted: Glimvatnet. Parkering langs Fv.863
 • Høydemeter: 950 meter
 • Tid opp: 3-4 timer
 • Tid ned: 1-2 timer
 • Beste sesong: Januar – mai
 • Eksposisjon: S-SØ
 • Bratteste parti: 30-35 grader
 • ATES klassifisering: 2–Utfordrende / 3-Komplekst
 • Faremomenter: Løsneområder. Utløpsområder. Skavler. Bre.
 • Spesielt utstyr: Isøks og stegjern