Ned: Nedkjøringen følger samme trase som oppstigningen. Ned brefallet kan du velge et annet spor hvis du ønsker brattere alternativer.

6.28.2: For de som ønsker et brattere alternativ er det mulig å kjøre ned renne/dalformasjon mot V-NV. Denne har mellom 1440 – 980 moh. kortere partier på 40-50 grader, før det gradvis slaker ut litt ned mot Ellendalen. Her treffer du på 6.28.1 som følges tilbake.

6.28.3: Det er mulig å kombinere Imagaisi med Ellendalstinden (1345 moh). Fra topplatået på Imagaisi fortsetter du mot vest. Først relativt slakt, før det smalner til og blir brattere mellom 12-1400 moh. Ryggen ned her er ofte avblåst, så det kan hende skiene må av. Vel nede i skaret øst for Ellendalstinden, følger du rutebeskrivelsene videre ned, som beskrevet for Ellendalstinden.

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10153 Storfjorden
 • Toppkoordinater: 538976 / Nord 7704571.5, Øst 689485.22
 • Startsted: Djupen. Parkering ved gård. Snakk gjerne med de som bor der.
 • Høydemeter: 1450 meter
 • Tid opp: 5-6 timer
 • Tid ned: 2 timer
 • Beste sesong: Februar - mai
 • Eksposisjon: V-Ø
 • Bratteste parti: 35-40 grader
 • ATES klassifisering: 2–Utfordrende
 • Faremomenter: Løsenområder. Utløpsområder. Bre
 • Spesielt utstyr: Stegjern og isøks