Ned: Denne følger samme trasé som oppstigningen med variasjoner.

2.2.2: En mer direkte, mer spektakulær og utfordrende linje er å kjøre ned den lille bretunga mot nordre Kråa. Snøen ligger her direkte på sva, så vær observant på sprekker og glideskred. Nedkjøringa går i en dalformasjon som kan fungere som en terrengfelle for skred fra sidene.  I nedre deler er det partier som er det 40-50 grader.

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10152 Tromsø
 • Toppkoordinater: 009371 / Nord 7738911.6, Øst 632827.84
 • Startsted: Innerst i Grøtfjorden. Parkering langs Fv.57.
 • Høydemeter: 1000 meter
 • Tid opp: 3-4 timer
 • Tid ned: 1 time
 • Beste sesong: Desember - juni
 • Eksposisjon: Ø-NØ
 • Bratteste parti: 35-40 grader
 • ATES klassifisering: 2–Utfordrende
 • Faremomenter: Løsneområder. Utløpsområder