Ned 1: Den vanligste nedkjøringen følger samme trase som oppstigningen.  Det kan være lurt å følge samme trase som oppoversporene, hvis du har funnet et greit rutevalg gjennom skogen.

6.22.2: Det finnes en litt lengre variant som går inn Tomasjordalen, der du etter hvert dreier opp, slik at du ankommer toppen fra nord. Oppover dalen gjennom skogen er det ryddet en trasé som gjør det greit å gå.  Hvis du velger denne ruta, må du være trygg på sikre snøforhold, fordi langs vestsiden av Henriktinden, kan det gå store skred som kan fylle hele dalen. Dette er ei skikkelig terrengfelle!!

Ned 2: Det er mulig å kjøre ned langs den alternative oppstigningsruta.  Men ikke bruk for lang tid på utkjøringa gjennom dalen.

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10152 Tromsø
 • Toppkoordinater: 391933 / Nord 7698884.53, Øst 675134.37
 • Startsted: Slettmoen. Parkering langs Fv.293
 • Høydemeter: 1100 meter
 • Tid opp: 3-4 timer
 • Tid ned: 1 time
 • Beste sesong: Februar - mai
 • Eksposisjon: SV
 • Bratteste parti: 30-35 grader (kort parti 40 grader)
 • ATES klassifisering: 2–Utfordrende / 3-Kompleks
 • Faremomenter: Utløpsområder. Løsneområder. Terrengfelle
 • Spesielt utstyr: Stegjern