5.4.2: Et litt lengre alternativ til oppstigning er å starte fra Fjellfrøsvatnet. Her er det mer jevn oppstigning og man kan etter hvert følge trase til kraftlinje. På rundt 900 moh. kommer man inn på 5.4.1.

Ned: Følg samme trasé ned igjen til vatnet. 

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10148 Bardufoss
 • Toppkoordinater: 394652 / Nord 7670943.14, Øst 678263.53
 • Startsted: Veikryss på Fv.87 mot Engvoll.
 • Høydemeter: 1200 meter
 • Tid opp: 4-5 timer
 • Tid ned: 1-2 timer
 • Beste sesong: Januar - mai
 • Eksposisjon: SØ-V-N
 • Bratteste parti: 30-35 grader
 • ATES klassifisering: 2–Utfordrende
 • Faremomenter: Utløpsområder. Løsneområder. Skavler