• Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10152 Tromsø
  • Toppkoordinater: 265109 / Nord 7715227.48, Øst 660828.05
  • Startsted: Reinsmoen - Finnjorda, parkering langs veien
  • Høydemeter: 1000 meter
  • Tid opp: 3-4 timer
  • Tid ned: 1 time 
  • Beste sesong: Desember - mai
  • Eksposisjon: SV
  • Bratteste parti: 27-30  grader
  • ATES klassifisering: 1-Enkelt / 2–Utfordrende
  • Faremomenter: Terrengfelle. Utløpsområder.