Ned: Den vanligste nedkjøringen følger i rutetraseen opp.

  • Trygg topptur: Et fjell med mye spennende terreng for både bevisste sporvalg og for flott skikjøring. 
  • Læringspunkt: Bruke terrenget til å legge trygge sporvalg. Hvor ligger den beste snøen. Spennende mikroterreng. Ha fokus på mulige alternative nedkjøringsmuligheter underveis oppover.
  • Fare: Kort parti på 35 grader. Ikke la deg rive med av fine muligheter for alternative brattere skikjøring de dager du bør holde deg i skredsikkert terreng.