• Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10156 Ullsfjorden
  • Toppkoordinater: 300473 / Nord 7750517.74, Øst 658746.01
  • Startsted: Skulgam. Mulig å finne parkering ved noen hus i området. Anbefales å ringe på og sjekke at det er ok.
  • Høydemeter: 595 meter
  • Tid opp: 2-3 timer
  • Tid ned: 1 time
  • Beste sesong: Desember-mai
  • Eksposisjon:
  • Bratteste parti: Under 27 grader
  • ATES klassifisering: 1-Enkelt 
  • Faremomenter: Ingen spesielle