• Trygg topptur: Fin og spennende topp med litt mikroterreng gjennom skogen der man får utfordret seg på de gode rutevalg. Mulig å legge skredsikker rute opp.
  • Læringspunkt: Gjøre fornuftige og gode rutevalg. 
  • Fare: Små brattere heng med bratthet 35 + finnes i skogen mot NØ og SV.