Ned: Den vanligste nedkjøringen følger traseen til oppstigningen, hvor du kan variere linjevalg ned det nevnte bratteste partiet. 

4.13.2: En litt mer krevende oppstigningsrute er å gå inn dalen vest for Gabrielfjellet og velge et mer direkte spor mot V-NV. Denne følger små forsenkninger og er mellom 700-880 moh. 30-35 grader. Viktig å lese terrenget godt, for her er områder som er 40-45 grader. Mellom 880- ca.1000 moh. er det 27-30 grader, før det blir slakere inn mot toppunktet.

Ned: Følger traseen til oppstigningen, der linjevalg kan varieres etter forhold og ønsker. 

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10152 Tromsø
 • Toppkoordinater: 369196 / Nord 7724957.16, Øst 670418.65
 • Startsted: Parkering langs Fv.91
 • Høydemeter: 1160 meter
 • Tid opp: 3-4 timer
 • Tid ned: 1-2 timer
 • Beste sesong: Desember - mai
 • Eksposisjon: N
 • Bratteste parti: 30-35 grader
 • ATES klassifisering: 2–Utfordrende
 • Faremomenter: Løsneområder. Utløpsområder.