4.5.2: Første del har samme rute som for Langdaltinden. Litt brattere oppstigning. Start fra området rundt Elvevoll. Finnheimelva følges først på østsiden før du krysser over. Litt kronglete gjennom skogen. Små partier på 30-35 grader. Over skoggrensen legges sporet mot det lille vatnet og videre i vestlig retning opp mot ryggen. Siste delen mellom 770-830 moh. er det kortere partier på 25-35 grader. Vel oppe på ryggen er det bare å følge denne til topps. Vær obs på skavler.

Ned 2: Nedkjøringen følger samme trasé som oppstigningen.

4.5.3: For brattkjøringsentusiastene gir flere renner langs hele nordsiden av Finnheimfjellet utallige muligheter for flotte og spennende linjer på 35-45 grader. Men siden det er en god del klippepartier som stikker frem, bør du kanskje gjøre sine vurderinger underveis på oppturen. Det beste alternativet er selvsagt å gå opp den linjen du ønsker å kjøre ned.

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10152 Tromsø
 • Toppkoordinater: 415307 / Nord 7736386.53, Øst 673930.6
 • Startsted: Parkering avkjøring langs Fv.91
 • Høydemeter: 1110 meter
 • Tid opp: 3-4 timer
 • Tid ned: 1-2 timer
 • Beste sesong: Januar - mai
 • Eksposisjon: V-N
 • Bratteste parti: Under 27 grader
 • ATES klassifisering: 1–Enkelt
 • Faremomenter: Skavler